Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Więcej wrażeń

z Twojego kwitnącego ogrodu!

ASYSTENCJA OSOBISTA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI– EDYCJA VI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POD NAZWĄ

„ASYSTENCJA OSOBISTA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI– EDYCJA VI”

 

Zapraszamy do udziału piątej edycji projektu „Asystencja osobista osób
z niepełnosprawnościami – edycja VI” realizowanego przez Spółdzielnie Socjalną „Ogród Dokumentów” w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 52 osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, m. Rzeszów w wieku od 18-60 roku życia.

 

Uczestnicy projektu otrzymają średnio miesięcznie 30 godzin zindywidualizowanego wsparcia w godzinach popołudniowych lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do programu „„Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja VI”
  2. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważne

 

Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w biurze projektu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a lub przesłać na e-mailem do koordynatora programu: a.bogacz@psoni-jarosław.org.pl od 1.04.2024 do dnia 10.04.2024r.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowy.doc[ ]87 kB
Pobierz plik (Rekrutacja -RODO.doc)Rekrutacja -RODO.doc[ ]645 kB

ASYSTENCJA OSOBISTA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI– EDYCJA V

Zapraszamy do udziału piątej edycji projektu „Asystencja osobista osób
z niepełnosprawnościami – edycja V” realizowanego przez Spółdzielnie Socjalną „Ogród Dokumentów” w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego,
a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 52 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 do 60 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego lub rzeszowskiego.

Uczestnicy projektu otrzymają średnio miesięcznie 30 godzin zindywidualizowanego wsparcia w godzinach popołudniowych lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do programu „„Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja V”
  2. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważne

 Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w biurze projektu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a lub przesłać na e-mailem do koordynatora programu: a.bogacz@psoni-jarosław.org.pl do dnia 13.04.2023r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy .doc)Formularz zgłoszeniowy .doc[ ]87 kB
Pobierz plik (Rekrutacja -RODO.doc)Rekrutacja -RODO.doc[ ]644 kB

„Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami” – edycja IV

„Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami” – edycja IV – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Województwa podkarpackiego

Projekt realizowany przez Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w okresie od 01.04.2022 – 31.03.2023

DOFINANSOWANIE
649616,00 zł
WKŁAD WŁASNY
7172,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
6566788,00 zł

Cel Programu:

Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 40 osób z niepełnosprawnościami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w  wieku od 18-60 roku życia.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych prowadzona w okresie od 01.04.2022 – 30.04.2022
1.    Rekrutacja formalna:
•    należy złożyć formularz zgłoszeniowy
•     beneficjent do projektu musi wyrazić zgodę na udział w projekcie lub/i jego rodzic/opiekun prawny
•    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.    Rekrutacja merytoryczna:
•    Komisja rekrutacyjna przeprowadzi z potencjalnymi beneficjentami i/lub jego opiekunami prawnymi wywiad środowiskowy

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 40 osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w wieku od 18 do 60 roku życia – które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co w oddziaływaniu z różnymi barierami, może utrudniać im w sposób znaczący udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Beneficjenci ostateczni otrzymają zindywidualizowane wsparcie w postaci usług asystencji osobistej obejmujące wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa będzie świadczona w sposób zindywidualizowany uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Będzie ona miała wpływ na decyzje w jaki sposób oraz w jakim zakresie usługa będzie świadczona. Zakłada się wsparcie beneficjentów ostatecznych przez asystentów osobistych w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin. Zakres, forma i czas trwania sesji uzależniony będzie od potrzeb i możliwości beneficjenta ostatecznego projektu.

Harmonogram projektu:
1.    Rekrutacja beneficjentów ostatecznych;
2.    Ocena funkcjonalna samodzielności i stopnia funkcjonowania psychospołecznego (wstępna i końcowa);
3.    Opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania;
4.    Prowadzenie formy wsparcia – Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością;
5.    Monitorowanie i weryfikacja otrzymywanego wsparcia;
6.    Zarządzanie i rozliczanie projektu.